Zaloguj do Play24

Roaming

Roaming

Dużo podróżujesz? Wybierz FORMUŁĘ SMARTFON UNLIMITED z pakietem minut na odbieranie połączeń w krajach UE. Poznaj szczegóły

Roaming zagraniczny

Roaming Play umożliwia Ci korzystanie z wszystkich podstawowych usług telekomunikacyjnych w zasięgu zagranicznych sieci komórkowych. Szczegóły usługi możesz sprawdzić na stronie roamingu zagranicznego

 

Zasięg czterech sieci

Jeśli znajdziesz się na terenie Polski w miejscu, gdzie nasza sieć nie ma zasięgu, bez różnicy w kosztach skorzystasz z zasięgu sieci jednego z naszych trzech partnerów.

Dowiedz się więcej o powiększonym zasięgu

Usługi międzynarodowe

Będąc w Polsce i wykonując połączenia (głosowe lub wideo) lub wysyłając wiadomości (SMS lub MMS) za granicę, skorzystasz z naszych usług międzynarodowych

Jak włączyć / wyłączyć?

Z wyjątkiem klientów Play Online, usługa aktywowana jest w standardzie. Szczegóły dostępne są w cennikach poszczególnych ofert.

Aby dezaktywować usługę należy wysłać zgłoszenie poprzez Play24 lub skontaktować się z Obsługą Klienta pod numerem *500 z telefonu komórkowego w sieci Play lub 790 500 500 z każdego innego telefonu.

Roaming a inne usługi

Poczta głosowa

Usługa dostępna w roamingu, korzystanie z niej jest jednak związane z dodatkowymi kosztami. Przebywając za granicą, płacisz za odebrane połączenie oraz za połączenie przekierowane na pocztę głosową. Cena połączenia z numerem +48790200200 jest równa cenie połączenia do Polski w zależności od strefy, w której przebywasz.
Przebywając w Strefie Euro nie jesteś obciążany kosztami samego przekierowania połączenia, a za odsłuchanie wiadomości płacisz zgodnie z cennikiem oferty.

Poczta głosowa MMS-em

Usługa dostępna tylko u operatorów zagranicznych, którzy obsługują wiadomości multimedialne MMS. Nie wiąże się z dodatkowymi opłatami za odbieranie wiadomości MMS. Przebywając w zasięgu operatorów zagranicznych, którzy nie obsługują wiadomości MMS, nie otrzymasz powiadomienia o nowych wiadomościach.

Muzyka na czekanie

Usługa dostępna bez dodatkowych kosztów w większości krajów poza tymi, w których możliwości techniczne sieci na to nie pozwalają.

Połączenia na numery specjalne

Usługa niedostępna w roamingu.

Informacja o próbie połączenia

Usługa dostępna w roamingu bez dodatkowych kosztów.

Już w zasięgu

Usługa dostępna w roamingu bez dodatkowych kosztów.

Poradnik roamingowy
 • Roaming jest dostępny w standardzie dla wszystkich w Play, niezależnie od oferty.
 • Zanim wyjedziesz za granicę upewnij się, że Twój model telefonu będzie działał w kraju, do którego jedziesz. Jeśli chcesz korzystać z takich usług jak MMS-y, Tani Roaming czy internet, sprawdź zakres oferowanych w danym kraju usług na mapie roamingu
 • Po przekroczeniu granicy telefon automatycznie wybierze sieć (jest to standardowa funkcja telefonu przy zachowaniu fabrycznych ustawień), po czym otrzymasz od Play SMS-a z podstawowymi informacjami o roamingu (kosztach w danym kraju) oraz o obecnych promocjach roamingowych.
 • Jeśli jesteś klientem Play Online i wyjeżdżasz z kraju pamiętaj, że usługa roamingu nie jest domyślnie aktywna i można ją aktywować dzwoniąc do Obsługi Klienta pod numer *500 z telefonu komórkowego w sieci Play lub 790 500 500 z każdego innego telefonu i podając numer Twojej karty Play Online (numer telefonu czyli MSISDN).
 • Wszelkie dodatkowe informacje o roamingu (w tym ceny połączeń) można uzyskać wysyłając bezpłatnego SMS-a na numer 115 lub dzwoniąc pod numer automatycznej Informacji Roamingowej +48790500115 (usługa jest darmowa tylko w Strefie Euro). W pozostałych strefach płacisz jak za połączenie głosowe w roamingu międzynarodowym.
 • Aby obniżyć koszty połączeń poza Strefą Euro, skorzystaj z usługi Tani Roaming Aby skorzystać z usługi Tani Roaming, wystarczy włączyć ją w menu telefonu w aplikacjach dostępnych na karcie SIM. Jeśli masz trudności ze znalezieniem jej w opcjach Twojego telefonu, skontaktuj się z Obsługą Klienta.
 • Połączenia przekierowane na pocztę głosową lub inny numer, gdy użytkownik jest zajęty lub nie odbiera, są płatne. Pamiętaj, aby przed wyjazdem wyłączyć przekierowanie warunkowe na pocztę głosową lub inny numer jeśli nie chcesz ponosić dodatkowych kosztów.
 • W niektórych sieciach zagranicznych po wybraniu numeru poczty głosowej zostaniesz poproszony o podanie swojego numer telefonu. Następnie należy wcisnąć krzyżyk (#), podać kod dostępu i ponownie wcisnąć krzyżyk (#).
 • Wykonując połączenia i wysyłając SMS-y z zagranicy pamiętaj o wpisaniu numeru kierunkowego kraju, do którego dzwonisz. Dzwoniąc do Polski wybierz najpierw numer kierunkowy +48 lub 0048, a następnie konkretny numer.
 • Pamiętaj o limicie finansowym transmisji danych w roamingu międzynarodowym. W przypadku osiągnięcia limitu finansowego za korzystanie z transmisji danych w kwocie 204,44 PLN netto (251 PLN brutto) w każdym Okresie rozliczeniowym, otrzymasz SMS-em powiadomienie wraz z informacją, co zrobić jeżeli chcesz korzystać dalej z usługi transmisji danych w roamingu międzynarodowym. Jeżeli nie skorzystasz z przesłanej procedury, Play zablokuje usługę transmisji danych w roamingu międzynarodowym, a tym samym naliczania opłat, do czasu skorzystania z procedury. Szczegółowe informacje znajdziesz w regulaminie usługi limitu finansowego
Zmiana stawek w roamingu międzynarodowym od 30 kwietnia 2016 r.

Uprzejmie informujemy, że w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 25 listopada 2015 r.,
30 kwietnia 2016 r. zmienią się ceny w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro:

 • cena za minutę odebranego połączenia głosowego, która wyniesie 0,05 zł;
 • oraz:

 • cena za minutę wykonanego połączenia głosowego;
 • cena za wysłanie wiadomości SMS;
 • cena za wysłanie wiadomości MMS;
 • cena za 1 MB pakietowej transmisji danych.

Nowe ceny zależą od posiadanej taryfy i są podane w dokumencie załączonym poniżej.

Ceny w roaminu międzynarodowym

O cenach wymienionych usług poinformujemy Państwa w specjalnej wiadomości SMS, przed 30 kwietnia 2016 r. Nowe ceny zostaną również ogłoszone w ogólnopolskim dzienniku.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 61 ust. 51 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późń. zm.), w przypadku braku akceptacji zmian przedstawionych powyżej, mogą Państwo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Należy to zrobić do dnia wejścia zmian w życie.
Zmiana nie stanowi podwyższenia cen usług telekomunikacyjnych i dodatkowo wynika bezpośrednio ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. W związku z tym P4 sp. z o.o. ma prawo dochodzić opłaty specjalnej/kary umownej od Abonentów, którym przy zawarciu Umowy przyznano ulgę, a którzy teraz postanowią wypowiedzieć Umowę. Jej wysokość nie przekroczy równowartości przyznanej ulgi, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.

[Archiwalny] Obniżki cen wybranych usług w roamingu od 1 lipca 2015

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2015 r. w Play zostaną obniżone ceny wybranych Usług Telekomunikacyjnych w roamingu międzynarodowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii.

Zmiany dotyczą:

 • ceny za minutę wykonanego połączenia głosowego w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena za tę usługę wyniesie 0,77 PLN netto (0,95 PLN brutto);
 • ceny za minutę odebranego połączenia głosowego w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena za tę usługę wyniesie 0,20 PLN netto (0,25 PLN brutto);
 • ceny za wysłanie wiadomości SMS w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena za tę usługę wyniesie 0,24 PLN netto (0,30 PLN brutto);
 • ceny za wysłanie wiadomości MMS w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena za tę usługę wyniesie 0,81 PLN netto (1,00 PLN brutto);
 • ceny za 1 MB pakietowej transmisji danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena za tę usługę wyniesie 0,81 PLN netto (1,00 PLN brutto);

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 61 ust. 51 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
(Dz. U. z 2014 r., poz. 243, z późń. zm.), w przypadku braku akceptacji zmian przedstawionych powyżej, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych („Umowa”), z którego można skorzystać przed dniem wejścia w życie zmian tj. do 1 lipca 2015 r. Zmiana, o której mowa, nie stanowi podwyższenia cen Usług Telekomunikacyjnych i wynika bezpośrednio ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. W związku z powyższym informujemy, że w przypadku skorzystania przez Abonentów, którym przy zawarciu Umowy przyznano ulgę, z prawa do wypowiedzenia Umowy przed upływem czasu oznaczonego, na jaki Umowa została zawarta, P4 sp. z o.o. ma prawo dochodzić opłaty specjalnej/kary umownej w wysokości nieprzekraczającej równowartości przyznanej ulgi, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.

[Archiwalny] Obniżki cen wybranych usług w roamingu od 1 lipca 2014

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2014 r. w Play zostaną obniżone ceny wybranych Usług Telekomunikacyjnych w roamingu międzynarodowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii.

Zmiany dotyczą:

 • ceny za minutę wykonanego połączenia głosowego w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena za tę usługę wyniesie 0,79 PLN netto (0,97 PLN brutto);
 • ceny za minutę odebranego połączenia głosowego w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena za tę usługę wyniesie 0,20 PLN netto (0,25 PLN brutto);
 • ceny za wysłanie wiadomości SMS w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena za tę usługę wyniesie 0,25 PLN netto (0,31 PLN brutto);
 • ceny za wysłanie wiadomości MMS w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena za tę usługę wyniesie 0,83 PLN netto (1,02 PLN brutto);
 • ceny za 1 MB pakietowej transmisji danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena za tę usługę wyniesie 0,83 PLN netto (1,02 PLN brutto);

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 61 ust. 51 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
(Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późń. zm.), w przypadku braku akceptacji zmian przedstawionych powyżej, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych („Umowa”), z którego można skorzystać przed dniem wejścia w życie zmian. Zmiana, o której mowa, nie stanowi podwyższenia cen Usług Telekomunikacyjnych i wynika bezpośrednio ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. W związku z powyższym informujemy, że w przypadku skorzystania przez Abonentów, którym przy zawarciu Umowy przyznano ulgę, z prawa do wypowiedzenia Umowy przed upływem czasu oznaczonego, na jaki Umowa została zawarta, P4 sp. z o.o. ma prawo dochodzić opłaty specjalnej/kary umownej w wysokości nieprzekraczającej równowartości przyznanej ulgi, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.